Kunstbilde

Bengt Nordenberg (1822-1902)
Olje på lerret, 135 x 173 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Düsseldorferne ble et begrep i den vestlige kunsthistorie på midten av 1800-tallet. Flere skandinaviske kunstnere, som nordmennene Adolph Tidemand og Hans Gude søkte seg dit – og disse to ble etter hvert også lærere der.

I likhet med Tidemand slo også Nordenberg seg permanent ned i Düsseldorf, men begge besøkte jevnlig sine hjemland for å gjøre skisser til bilder som de senere fullførte i atelieret.

Dette bildet ble innkjøpt i 1857, og er dermed en av Nasjonalmuséets tidligste anskaffelser. Det er også muséets eneste verk av Nordenberg, om man ikke regner med hans innsats i Haugianerne fra 1852.

ANNONSE

(Nasjonalmuséet har også en versjon av Haugianerne, datert 1848, som det fikk i testamentarisk gave i 2001. Nordenberg har trolig ikke bidratt til denne, han ble elev og assistent hos Tidemand først i 1851).

ANNONSE

Læs også

Læs også