Kunstbilde

Bengt Nordenberg (1822–1902)
Olje på lerret, 111 x 157 cm, Nationalmuseum, Stockholm.

Som tidligere nevnt var Bengt Nordenberg Adolph Tidemands (1814-1876) elev og assistent i Düsseldorf 1851-67. Det var han som i 1852 utførte mesteparten av arbeidet med Nasjonalmuséets versjon av Haugianerne.

Tidemands innflytelse er åpenbar i de fleste av Nordenbergs folkelivsskildringer, som i denne skildring fra 1873 av et bondebryllup i Värend i Småland.

Det er ikke helt utenkelig at Nordenberg kan ha vært inspirert av August Södermans (1832−1876) I bröllopsgården, den fjerde og siste av fire sanger for mannskor, Ett bondbröllop, fra 1868, til tekster av Richard Gustafsson (1840-1918), Fremførelsen er ved Lunds studentsångare og Orphei Drängar .
Uti bondens stuga dansen skall stå, hoh-la, o-hoh-la,
speleman på tunnan spelar minst för två, hoh-la, o-hoh-la.
Jäntorna de hoppa kring så lätt på tå, hoh-la la la la la,
jäntorna de hoppa kring så lätt på tå,
snegla gärna bort till brudekransen.

Lägg fiolen under hakan och dra till.
Rätt på alla fyra stränga, nu en drill,
så att ingen här på benen kan stå still;
hej, hej, hej, hej, hej.
Då blir det lust och liv i dansen.
Starköl ska’ vi dricka tills vi börja hicka, tills vi börja hicka,
tunnan ska’ vi tömma, ingenting vi gömma, ingenting vi gömma.

Stampa takten, pojkar,
stampa takten, pojkar,
stampa takten, pojkar.
Så skall dansen gå.

Öl och brännvin stora muggar nu vi ska’ få.
Gubbarna de ligga, snarka i var vrå,
ja, gubbarna de ligga snarka i var vrå,
stånkan tom bredvid i halmen rullar.

Töserna de skina liksom rosor på äng,
fägna sig med vetebullar.
Töserna skina liksom röda rosor på äng,
fägna sig med gula vetebullar.

Uti bondens stuga dansen skall stå, hoh-la, o-hoh-la,
speleman på tunnan spelar minst för två, hoh-la, o-hoh-la.
Jäntorna de hoppa kring så lätt på tå, hoh-la la la la la,
jäntorna de hoppa kring så lätt på tå,
snegla gärna bort till brudekransen.

Lägg fiolen under hakan och dra till.
Rätt på alla fyra stränga, nu en drill,
så att ingen här på benen kan stå still;
hej, hej, hej, hej, hej.
Då blir det lust och liv i dansen.
Starköl ska’ vi dricka tills vi börja hicka, tills vi börja hicka,
tunnan ska’ vi tömma, ingenting vi gömma, ingenting vi gömma.

Stampa takten, pojkar,
stampa takten, pojkar,
stampa takten, pojkar,
stampa takten, pojkar.
Så skall dansen gå.

ANNONSE

Læs også

Læs også