Kunstbilde

Sant’Apollinare Nuovo i Ravenna ble innviet på begynnelsen av 500-tallet som en ariansk kirke, og gjeninnviet 561, under keiser Justinian I (527-565). Man regner med at det som forekom alt for ariansk ble fjernet eller endret.

Det er flere meninger om hva som er grunnlaget for motivet, det har blitt antydet både kallelsen av apostlene Peter og Andreas hos synoptikerne – og Jesu tredje åpenbaring etter Oppstandelsen hos Johannes, Her er de aktuelle tekster gjengitt etter DNB 1930:

Evangeliet etter Marcus 1, 16-18:

Men efterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet! Og da han gikk forbi ved den Galileiske Sjø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere; og Jesus sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere! Og de forlot straks sine garn og fulgte ham.

Dette gjentas omtrent ordrett i evangeliet etter Matthaeus, 4, 18-20:

Men da han vandret ved den Galileiske Sjø, så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere; og han sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere! Og de forlot straks sine garn og fulgte ham.

Evangeliet etter Lukas 5. 1-11 er noe mer detaljert:

Men det skjedde da folket trengte sig inn på ham og hørte Guds ord, og han stod ved Gennesaret-sjøen, da så han to båter ligge ved sjøen; men fiskerne var gått ut av dem og skyllet garnene. Han gikk da ut i en av båtene, som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land; og han satte sig i båten og lærte folket.

Men da han holdt op å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet, og kast eders garn ut til en drett! Og Simon svarte ham: Mester! vi har strevet hele natten og ikke fått noget; men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene. Og de gjorde så, og fanget en stor mengde fisk; og deres garn revnet. Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båt, at de skulde komme og ta i med dem; og de kom, og de fylte begge båtene, så de holdt på å synke.

Men da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra mig! for jeg er en syndig mann. For redsel kom over ham og alle dem som var med ham, for den fiskedrett som de hadde fått; likeså Jakob og Johannes, Sebedeus’ sønner, som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon: Frykt ikke! fra nu av skal du fange mennesker. Da rodde de båtene i land og forlot alt og fulgte ham.

Man kan kanskje ane et ekko av denne beretning i siste kapitel av evangeliet etter Johannes, 21, 1-12

Siden åpenbarte Jesus sig atter for disiplene ved Tiberias-sjøen; og han åpenbarte sig på denne måte: Simon Peter og Tomas, det er tvilling, og Natanael fra Kana i Galilea og Sebedeus’ sønner og to andre av hans disipler var sammen.

Simon Peter sier til dem: Jeg går avsted for å fiske. De sier til ham: Vi går også med dig. De gikk avsted og steg i båten; men den natt fikk de intet. Da det alt led mot morgenen, stod Jesus ved stranden; men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem: Barn! har I fisk? De svarte ham: Nei. Men han sa til dem: Kast garnet på den høire side av båten, så skal I få! De kastet det da ut, og nu var de ikke i stand til å dra det op, så meget fisk var der.

Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! Da nu Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han sin kjortel om sig – for han var naken – og kastet sig i sjøen; men de andre disipler kom med båten – de var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen – og drog garnet med fiskene efter sig.

Da de var steget i land, så de glødende kull ligge der, og på dem fisk og brød. Jesus sier til dem: Kom hit med noget av den fisk som I nu fikk! Simon Peter gikk ombord og drog garnet på land, fullt av store fisker, hundre og tre og femti, og enda det var så mange, gikk garnet ikke i sønder. Jesus sier til dem: Kom hit og hold måltid! Men ingen av disiplene vågde å spørre ham: Hvem er du? for de forstod at det var Herren.

Dagens bilde er ett av flere i Sant’Apollinare nuovo med motiv fra Jesu liv. Personlig vil jeg anta at det er kallelsen av Simon og Andreas etter Marcus/Matthaeus som er skildret. Det er bare to personer i båten. Til høyre ser vi en ung og skjeggløs Jesus sammen med en hvitkledd person. Denne personen opptrer også i flere mosaikker i den samme serien – og det er kanskje grunn til å anta at han representerer evangelisten.

ANNONSE

Jesus-ikonografien med skjegg og langt hår med midtskill begynte å dukke opp (og ble senere dominerende) i byzantinske fremstillinger på nettopp 500-tallet. Vi finner også et godt eksempel på dette i Sant’Apollinare nuovo.

ANNONSE

Læs også

Læs også