Kunstbilde

Gustave Doré (1832-1883)
Xylografi/trestikk i La Grande Bible de Tours (1866)

Pågripelsen av Jesus er omtalt, med mindre variasjoner, i alle de fire kanoniske evangelier, her etter Marcus 14, 43-50 (DNB 1930):

Og straks, mens han ennu talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en hop med sverd og stokker; de kom fra yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste. Men han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, ham er det; grip ham og før ham sikkert bort! Og da han kom, gikk han straks bort til ham og sa: Rabbi! og kysset ham. Men de la hånd på ham og grep ham.

Men en av dem som stod der, drog sitt sverd, og slo til yppersteprestens tjener og hugg øret av ham. Og Jesus tok til orde og sa til dem: I er gått ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe mig; daglig var jeg hos eder og lærte i templet, og I grep mig ikke; men dette er skjedd forat skriftene skal opfylles.

Da forlot de ham alle sammen og flydde.

ANNONSE

Læs også

Læs også