Kunstbilde

Theodor Kittelsen (1857-1914)
Blandede teknikker på papir, 47,5 x 69,4 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

I de indoeuropeiske tradisjoner finner vi en mengde personifikasjoner av natur og naturfenomener – blant annet med tilknytning til vann og vassdrag, som de greske flodguder og vann-nymfer. Nøkken, i slavisk tradisjon kjent som Vodnik (vannmann) sies å holde til i tjern – og beskyldes for å forsøke å lokke mennesker ut i vannet for at de skal drukne.

Men vår store dikter Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) hadde et noe avvikende syn på Nøkken.

Jeg lagde mit Øre til Kildens Bred,
Og lytted til Nøkkens Sange;
Og Egnen hvilte i stille Fred,
Og Dagen led,
Og Skyggerne blev lange.

Man siger, at Nøkken er fri og glad,
Og dandser paa Kiselstenen;
Men Fuglen hører bag Birkens Blad
Hans Vemodskvad,
Og vugger sig taus paa Grenen.

Naar Skumring hviler paa Fjeld og Vang,
Og lukker al Verdens Munde,
Da nynner han først sin bedste Sang;
Hans Nat er lang:
Han kan ei hvile og blunde.

Jeg hørte ham hulke, mens Aftnens Skjær
Svandt hen bag de dunkle Skove.
Da trillede Duggen fra alle Træ’r,
Der stode nær
Og skygged den klare Vove.

Hans Harpe spilled med dæmpet Streng
Den ømmeste Serenade:
«God Nat, min Rose! Ak, til din Seng,
Fra Skov og Eng,
Gaa Drømmenes Alfer glade.

Du aander og gløder saa skjær og varm,
Og ved ei, hvad jeg maa friste.
Jeg døver min Sorrig i Sus og Larm;
Men ak, min Barm
Vil aldrig dit Billed miste!»

Halfdan Kjerulf (1815-1868) satte musikk til Welhavens vers, blant annet i en versjon for mannskor. Som kjent var Welhaven forlovet med Halfdans søster Ida, som døde i 1840, bare 23 år gammel. Man kan anta at det er Welhaven selv som taler på vers gjennom Nøkken.
Den eneste kunstner jeg kjenner til som viser et slektskap med Kittelsen, er russeren Ivan Jakovljevitsj Bilibin (1876–1942) – men om det har vært noen direkte påvirkning dem imellom skal man nok vokte seg vel for å antyde.

ANNONSE

Men at begge var påvirket av den indoeuropeiske tradisjon, og illustrerte sine nasjonale varianter av de samme eventyrene, er hinsides enhver tvil.

ANNONSE

Læs også

Læs også