Kultur

Noen har lenge antatt at Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Toccata und fuge d-moll, BWV 565, bevarti i en versjon for orgel, kan være en omarbeidelse av et verk for solo fiolin – på linje med cambalokonserten i d-moll. I alle fall kan enkelte detaljer i notebildet indikere dette – i begge verk.

Ut fra det lille vi vet, kan vi ikke trekke noen sikre konklusjoner – og a posse ad esse og saa videre forræsten bør man ha i tankene. Men muligheten er der.

Sergej Aleksandrovitsj Krylov (f.1970) spiller.

ANNONSE

Læs også

Læs også