Kunstbilde

Albertus Pictor (c.1440-1509)
Kalkmaleri i Danmarks kyrka, Uppland, Sverige.

Foto: Håkan Svensson, Wikimedia Commons.

Jesu forklarelse er omtalt i alle de tre synoptiske evangelier. Marcus regnes som eldst, og kilde for de to andre synoptikere. Her gjengitt etter den svenske Kyrkobibeln av 1917 (Marcus 9, 2-9):

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes och förde dem ensamma upp på ett högt berg, där de voro allena. Och hans utseende förvandlades inför dem; och hans kläder blevo glänsande och mycket vita, så att ingen valkare på jorden kan göra kläder så vita. Och för dem visade sig Elias jämte Moses, och dessa samtalade med Jesus.

Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: »Rabbi, här är oss gott att vara; låt oss göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en.» Han visste nämligen icke vad han skulle säga; så stor var deras förskräckelse. Då kom en sky som överskyggde dem, och ur skyn kom en röst: »Denne är min älskade Son; hören honom.»

Och plötsligt märkte de, när de sågo sig omkring, att där icke mer fanns någon hos dem utom Jesus allena. Då de sedan gingo ned från berget, bjöd han dem att de icke, förrän Människosonen hade uppstått från de döda, skulle för någon omtala vad de hade sett.

ANNONSE

Læs også

Læs også