Kultur

Pjotr Iljitsj Tsjajkovskij (1840-1893) ga sin første symfoni undertitelen Зимние грёзы – Zimnije grjåzy – Vinterdagdrømmer. Vi skal høre annen sats, Угрюмый край, туманный край – Ugrjumyj kraj, tumannyj kraj, som kanskje kan gjengis med Land av dysterhet, land av tåke.

Vi hører New York Philharmonic under ledelse av Leonard Bernstein.

ANNONSE

Læs også

Læs også