Kultur

Pjotr Iljitsj Tsjajkovskij (1840-1893) ga sin første symfoni undertitelen Зимние грёзы – Zimnije grjåzy – Vinterdagdrømmer. Vi skal høre annen sats, Угрюмый край, туманный край – Ugrjumyj kraj, tumannyj kraj, som kanskje kan gjengis med Land av dysterhet, land av tåke.

Vi hører New York Philharmonic under ledelse av Leonard Bernstein.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også