Kunstbilde

Ukjent kunstner, voksfarger (?) på murpuss, Pompeii.

Vesuvs utbrudd i år 79 begravde et stort område, deriblant byene Herculaneum og Pompeii, i vulkansk aske og pimpstein. Byene ble ikke helt glemt, men først i 1592 ble  Pompeii med sikkerhet gjenoppdaget. De første “utgravningene” kan nærmest betraktes som plyndring, men etter hvert kom de inn i mere regulerte former. Det er fortsatt igjen områder å utforske, og i 2019 fant man hva man kanskje kan kalle et serveringssted for Fast Food, med dekorasjoner, Funnene er omtalt blant annet her og her (italiensk).

Det kan se ut som om denne hanen er i nær slekt med den opprinnelige viltlevende hønserasen, Gallus gallus, som fortsatt finnes i Sørøst-Asia, og deres etterkommere holdes nå som husdyr i et utall varianter over omtrent hele verden, både for egg og kjøtt.

ANNONSE

Læs også

Læs også