Kunstbilde

Theodor Kittelsen (1857-1914)

Ingen opplysninger funnet om format, teknikk eller samling. Man kan anta at kunstneren her har benyttet tusj, lavering og svartkritt. Noen antyder at tegningen kan dateres til 1907. Det er mulig at motivet kan ha et slektskap med illustrasjonene i Svartedauen, utgitt 1900. Den gamle kirke er fra Kittelsens hånd kjent i flere varianter.

Michael Praetorius (1571-1621)

Skrevet til en tekst av en ukjent forfatter. Kun de to første strofer regnes som originale. resten er trolig lagt til i årenes løp.
VOCES8 synger.

Es ist ein Ros’ entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein ‘bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.

Das Röslein, das ich meine,
davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine
Marie, die reine Magd;
aus Gottes ew’gem Rat
hat sie ein Kind geboren
wohl zu der halben Nacht.

ANNONSE

Læs også

Læs også