Kunstbilde

El Greco (1541–1614)
Olje på lerret, diameter 128 cm, Capilla Mayor del Hospital de la Caridad de Illescas, Toledo.
Spansk (kastiljansk) titel: Natividad

El Greco (Grekeren) født på Kreta som Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – Dominikos Theotokopoulos – fikk sin første opplæring som byzantinsk ikonmaler før han i Venezia ble kjent med blant annet Tizians verler. Etter et opphold i Roma flyttet han til Toledo i Spania, og ble der resten av sitt liv.

El Greco har her (skal vi si) harmonisert fødselsberetningene hos Matthaeus og Lukas. Den hellige familie – Jesusbarnet, Maria og Josef er inkludert. Det er ingen vismenn fra Østerland eller hyrder på marken, men oksen og asenet er på plass, enda de ikke er nevnt i noen evangelietekster. De må nok betraktes som allegoriske fremstillinger, oksen symboliserer Hedningenes fylde og asenet Israels rest, som det tidligere het i kirkebønnen.

Det er ellers interessant å legge merke til at lyskilden i dette bildet er Jesusbarnet, muligens en referanse til evangeliet etter Johannes 8,12 (DNB 1930):

Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

Den spanske komponist Tomás Luis de Victorias (c.1548-1611) var aktiv omtrent samtidig med El Greco. Hans motett O magnum mysterium er skrevet for julenatten. Her fremføres den av The Cambridge Singers.

ANNONSE

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
iacentem in praesepio.
O beata Virgo, cujus viscera meruerunt
portare Dominum Iesum Christum. Alleluia.

O store mysterium,
og vidunderlige sakrament,
at dyrene skulle se den nyfødte Herre,
liggende i krybben.
O salige jomfru, hvis indre skulle bære
Herren Jesus Kristus. Alleluia!

ANNONSE

Læs også

Læs også