Kunstbilde

Ukjent fotograf, carte de visite, 6,4 x 10,4 cm), København c. 1860, Nasjonalbiblioteket.

Det fotografiske visittkort ble introdusert i 1854, og var jevnlig i bruk inntil c. 1879, da det større kabinettkortet (11,4 x 16,5 cm) kom på markedet. Felles for dem var at en kontaktkopi på tynt albuminpapir ble montert på en papp-plate, som i alminnelighet hadde opplysninger om fotografen både nederst på forsiden, og på baksiden. Det er nærliggende å anta at dette bildet ikke hadde slike opplysninger.

Portrettmodellen er den velkjente forfatter Camilla Collett, født Wergeland (1813-1895), omtrent på den tid hun arbeidet med sin selvbiografi I de lange Nætter, utgitt i 1862.

Bildet ser ut til å være en god del retusjert, og på den tid var det vanlig å foreta retusjeringen på selve negativet, noe som gjorde det enklere å kopiere i store opplag, så man slapp å retusjere hver enkelt kopi.

Vi finner et utsnitt av det samme bildet på et kabinettkort (også i Nasjonalbiblioteket). utført av Ludvig Grundtvig (1836-1901) i København. Dette er ikke et originalverk, men ser ut til å være en enda kraftigere retusjering av et reprofotografi av det opprinnelige bildet.

ANNONSE

ANNONSE

Læs også

Læs også