Kultur

Giuseppe Verdis (1813-1901) opera Aïda, uroppført i Kairo i 1871, er ett av hans best kjente og oftest fremførte verker.

Jussi Björling (1911-1960), akkommpagnert av Kunglige Hovkapellet synger Radamés arie Celeste Aïda fra første akt.

ANNONSE

Læs også

Læs også