Kunstbilde

Edvard Munch (1863-1944)
Olje på lerret, 70,5 x 90,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Edvars Munchs kanskje best kjente maleri, vanligvis kalt Madonna, er bevart i fem varianter, alle utført i årene 1894-95. Av de fire andre er to i privateie, én i Munch-muséet i Oslo, og én i Hamburger Kunsthalle. Ved siden av dette finnes trykk i forskjellige grafiske teknikker.

Så vidt jeg vet er den kvinnelige modell ikke kjent, men hun har en viss likhet med damen i Dagen derpaa fra 1894.

Man kan nok med sikkerhet si at det ikke kan ha vært Eva Mudocci (1872-1953), som er portrettert i litografiet Madonna mad brosjen fra 1903 – samme år som Edvard Munch skal ha truffet henne.

Omtrent samtidig musikk – Johannes Brahms’ Intermezzo op. 118, nr. 6 i ess-moll (1894), spilt av Arthur Rubinstein.

ANNONSE

Læs også

Læs også