Kunstbilde

Piero della Francesca (c.1416–1492)
Freske i Katedralen i Arezzo, 190 x 105 cm.

Den hellige Maria Magdalena er nevnt i alle de fire kanoniske evangelier – og dessuten i noen apokryfer av senere dato. De kanoniske evangelier gir nesten ingen biografiske data , men tradisjonen har identifisert henne med synoptikernes kvinne med salvekrukken, med Maria av Bethania, og med Johannesevangeliets kvinne som ble grepet på fersk gjerning. I det samme evangelium er Maria Magdalena  den første som møter og taler med den oppstandne Jesus.

Her finner vi en oversikt over hvor Maria Magdalena er nevnt i de kanoniske tekster (DNB 1930).

I alle fall er salvekrukken og et langt rødt hår hennes tradisjonelle attributter i bildekunsten.

Piero della Francesca har også dekorert en annen kirke i Arezzo, Basilica di San Francesco, der en serie fresker (c.1447) forteller historien om Det sanne kors.

ANNONSE

Læs også

Læs også