Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865-1949)
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum, Byhistorisk samling.

Kino-Palæet på Majorstuen i Oslo sto ferdig i 1924, og ble fotografert av Wilse samme år. Det var bygget etter tegninger av arkitektene Lorentz Harboe Ree og Carl Buch. Det fikk stå i nær 40 år, før det ble revet, og tomten ble brukt som parkeringsplass (nå Colosseum torv).

Det finnes nok fortsatt noen igjen av oss som så på film der, og erindrer denne kinoen.

ANNONSE

Læs også

Læs også