Kunstbilde

Ukjent fotograf. sølvgelatinkopi, gjengitt i Källan 1/2008.

Her har vi to betydelige svensk-språklige lyrikere fra forrige århundre, finlandsvenske Elmer Diktonius (1896-1961) til høyre og värmlänningen Nils Ferlin (1898-1961) til venstre.

Av de to er nok Ferlin den best kjente – ikke minst takket være de melodier som Lille Bror Söderlundh (1912-1957) skrev til hans vers, som När skönheten kom till byn, En valsmelodi och Får jag lämna några blommor.

Elmer Diktonius var også utdannet som musiker, og virket som både komponist og musiker. Han kom tidlig i kontakt med kretsen rundt tidsskriftene Ultra og Quosego, der han også møtte Edith Södergran (1892-1923), som i dag trolig er den best kjente finlandssvenske lyriker.

Både Diktonius og Ferlin ble inkludert i lyrikkserien i Cappelens nordiske bibliotek i 1960, der skandinavisk lyrikk i utvalg av Erling Nielsen (1920-2000) ble presentert på originalspråkene.

ANNONSE

Læs også

Læs også