Kultur

Man kjenner ikke eksakt til Ludwig van Beethovens fødselsdag, men vi vet at det må ha vært før den 17. desember 1770, da han ble døpt. Og vi kan nok med sikkerhet si at vi i år kan markere hans 250-årsdag.

Hans sangsyklus An die ferne Geliebte til tekst av Alois Jeitteles, ble skrevet og utgitt i 1816.

Franz Liszts transkripsjon for klaver solo ble skrevet 1 1849, og fremføres her av Gwendolyn Mok, i et opptak fra 2016.

ANNONSE

Læs også

Læs også