Kunstbilde

Wilhelm von Hanno (1826-1882)
Penn og lavering på papir, 10,9 x 17 cm, Oslo Museum.

Brandvagten og Basarene ved Vor Frælsers Kirke (senere Domkirken) i Christiania/Oslo var tegnet av den danskfødte arkitekt Christian Heinrich Grosch (1801-1865), som fra 1827 til sin bortgang var Stadsconducteur (tilsvarer omtrent byplansjef) i Christiania.

Basarene ble bygget i perioden 1840-59, Brandvagten i 1854-56.

Av Grosch’ øvrige arbeider i Christiania (som har overlevd rivningsglade politikere), kan nevnes Børsen (1828), Norges Banks gamle hovedstadsavdeling (1830), Observatoriet (1834) og Universitetet på Karl Johan (1838–1854).

ANNONSE

Læs også

Læs også