Kunstbilde

Wilhelm von Hanno (1826-1882)
Olje på lerret, 35,5 x 30,8 cm, Oslo Museum.

Den tyskfødte arkitekt Wilhelm von Hanno kom til Christiania 1850 for å assistere Alexis de Chateauneuf (1799-1853) ved byggingen av Trefoldighedskirken. Etter Chateauneufs bortgang overtok von Hanno ledelsen av arbeidet, og kirken ble innviet i 1858.

Andre bygninger i Christiania/Oslo som han tegnet (og som fortsatt står relativt uendret) er Grønland kirke med skole, brannvakt og politistasjon (1864–69), Det Militære Samfund, og Norges Geografiske Opmaaling. Han hadde også ansvaret for påbygningen av Gamle Akers kirke.

Til høyre i forgrunnen ser vi litt av den tomten Johanneskirken, innviet 1878) noen år senere ble reist på. Byggegrunnen var ikke den aller beste, fundamenteringsarbeidet var ikke solid nok – og det stors jordskjelvet (!) i oktober 1904 forårsaket så mange alvorlige sprekker at kirken ble tatt ut av bruk -og endelig revet i 1928.

ANNONSE

Av de bygninger vi kan se i von Hannos bilde, er det nok bare Trefoldighedskirken som fortsatt står der.

ANNONSE

Læs også

Læs også