Kunstbilde

Foto: Derbeth, Wikimedia Commons

Dette monumentet over den svenske vitenskapsmannen Carl von Linné står i Humlegården i Stockholm, i nærheten av Kungliga biblioteket. Det er utført av den svenske billedhugger Johannes Kjellberg (1836–1885), og ble avduket i 1885.

Carl von Linné (1707-1778) er spesielt erindret for sin innsats innen zoologi og botanikk, og var opphavsmannen til flesteparten av de latinske artnavn. Mange av dem er fortsatt i bruk, selv om både botanikk og zoologi i dag har kommet noen skritt lenger enn på hans tid.

I Botanisk hage på Tøyen i Oslo er det satt opp en benk tilegnet Linnés minne.

Dette har ført til arge protester, som vi kan lese blant annet her. I sitt systematiske arbeide inkluderte nemlig Linné også Homo sapiens, og hadde en del bemerkninger om enkelte (skal vi si) slekters egenskaper.

ANNONSE

Dette har blitt tolket som “rasisme”. og den forargerlige benken har blitt fordømt i krasse ordelag.

Når en benk kan vekke slikt raseri, hvor mye kan man da vente seg av en bronseskulptur?

Som kjent er man i gang med å fjerne slemme skulpturer både her og der.

ANNONSE

Læs også

Læs også