Kunstbilde

Edvard Munch (1863-1944)
Olje på papp, 22 x 28 cm, Munch-muséet, Oslo.

Edvard Munch og hans familie var bosatt i Fossveien 7 på Grünerløkken i Christiania (som byen den gang het) fra 1875 til 1882. Derfra hadde man god utsikt til både Bergfjerdingen, Telthusbakken og Gamle Aker kirke, motiver vi ofte finner i hans tidligste arbeider.

Bildet er malt i 1881, samme år som den unge Edvard bestemte seg for å bli kunstner.

Kirkespiret til høyre er uten tvil St. Olavs katolske kirke, innviet i 1852. På høydedraget til høyre finner vi nå høyblokkene i Westye Egebergs gate, og Jansen-jordet som nå er dels park, dels et felt med parsellhager. Kirken og Telthusbakken ligger til høyre utenfor bildekanten.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Dumhedens triumf

Læs også