Kunstbilde

Thorkel Jens Thorkelsen (1867-1945)
Håndkolorert sølvgelatinkopi, Oslo Museum.

Bortsett fra Trefoldighetskirken (innviet 1858) er all bebyggelse vi kan se i bildet fjernet, og erstattet med gamle Deichmanske bibliotek, Svenska Margaretakyrkan og noen høyblokker. De store bygningene rett foran Trefoldighetskirkens kuppel er løkken Sorgenfri.

Det meste av det som sto igjen av den gamle bebyggelse på Hammersborg ble revet – og treverket brent på stedet – høsten 1961. Det eneste som er bevart, er et par trehus i Fredensborgveien.

På Hammersborg finner vi også den bevarte delen av Krist kirkegård, der blant annet maleren Edvard Munchs foreldre og hans søster Johanne Sophie (Det syge Barn) er begravet. Nedre del av kirkegården – mellom Møllergaten og Grubbegaten – er nå park.

ANNONSE

Vi finner flere av Thorkel Jens Thorkelsens fotografier på Digitalt Museum

ANNONSE

Læs også

Læs også