Kunstbilde

Asta Nørregaard (1853-1933)
Olje på lerret, 93,5 x 115,1 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Bildet er malt under Asta Nørregaards studieopphold i Paris 1879-84, der hennes lærere blant andre var Léon Bonnat og Jules Bastien-Lepage. Den opprinnelige franske titel var L’Attente de Christ (Ventingen på Kristus), Nasjonalmuséets norske titel er Kristus kommer.

Etter hvert bygget Asta Nørregård seg opp som en av Norges dyktigste og mest søkte portrettmalere. I folketellingen for 1910 finner vi henne bosatt i Hansteens gate 2 i Kristiania, der også Harriet Backer og Kitty Kielland var registrert som bosatt.

I alt tre gjenoppvekkelser av døde er omtalt i de kanoniske evangelier, oppvekkelsen av Jairus’ datter er nevnt av alle tre synoptikere (Matthaeus nevner ikke Jairus ved navn), Lukas beretter om oppvekkelsen av enkens sønn i Nain, og Johannes har oppvekkelsen av Lazarus. For alle synoptikere gjelder at beretningen om den blodsottige kvinne (som vi vel skal forstå som en konstant menstruasjon i tolv år) er innskutt.

ANNONSE

Her etter Marcus 5,21-43 (DNB 1930).

Og da Jesus var faret over med båten til hin side igjen, samlet meget folk sig om ham; og han var ved sjøen. Og det kom en av synagoge-forstanderne ved navn Jairus; og da han så ham, falt han ned for hans føtter, og han bad ham meget og sa: Min datter ligger på det siste; kom og legg dine hender på henne, så hun må bli frelst og leve! Og han gikk bort med ham, og meget folk fulgte ham, og de trengte ham.

Og der var en kvinne som hadde hatt blodsott i tolv år; og hun hadde lidt meget av mange læger og satt til alt det hun eide, og hadde ikke hatt nogen hjelp av det, men var heller blitt verre; da hun hadde hørt ryktet om Jesus, kom hun midt iblandt folket og rørte bakfra ved hans klædebon. For hun sa: Kan jeg få røre, om det så bare er ved hans klær, så blir jeg helbredet. Og straks uttørkedes hennes blods kilde, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage.

Og Jesus kjente straks hos sig selv den kraft som gikk ut fra ham, og han vendte sig om i hopen og sa: Hvem var det som rørte ved mine klær? Og hans disipler sa til ham: Du ser at folket trenger dig på alle kanter, og du sier: Hvem var det som rørte ved mig? Og han så sig om for å få øie på henne som hadde gjort dette.

Men kvinnen kom redd og skjelvende, for hun visste hvad som var skjedd med henne, og hun falt ned for ham og sa ham hele sannheten. Da sa han til henne: Datter! din tro har frelst dig; gå bort i fred, og vær helbredet for din plage!

Mens han ennu talte, kom det folk fra synagoge-forstanderen og sa: Din datter er død; hvorfor umaker du mesteren lenger? Men Jesus hørte det ord som blev sagt, og sa til synagoge-forstanderen: Frykt ikke, bare tro! Og han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror.

Og de kom til synagoge-forstanderens hus, og han så en larmende hop og folk i stor gråt og jammer, og han gikk inn og sa til dem: Hvorfor larmer og gråter I? Barnet er ikke død; hun sover.

Og de lo ham ut. Men han driver alle ut, og tar med sig barnets far og mor og dem som var med ham, og går inn der hvor barnet var. Og han tar barnet ved hånden og sier til henne: Talita kumi; det er utlagt: Pike! jeg sier dig: Stå op! Og straks stod piken op og gikk omkring; for hun var tolv år gammel. Og de blev storlig forferdet. Og han bød dem strengt at ikke nogen skulde få dette å vite; og han sa at de skulde gi henne noget å ete.

ANNONSE

Læs også

Læs også