Kunstbilde

Henrik Backer (1865-1948)
Blyant, rødt og brunlig blekk, 40,6 x 30,8 cm, Oslo Museum.

Det synes innlysende at denne tegning er en skisse til et verk (akvarell, litografi eller oljemaleri) i farger. Det er påført notater om lysretning og lokalfarger.

Signert og påført Tegnet 11. mars 1937.

Under tegningen finner vi den følgende tekst:

Øvre Voldgate no 13 Possementmaker Zapffes gård som nu rives. Gården eides først av Tornbla – som solgte den til kjøpmann Bruu og som så i 1886 solgte den til H.Zapffe. Zapffe hadde den til sin død 1932 97 år gammel, Derefter overtoges gården av sønnen Julius Zapffe. I denne gård bodde Sigvart og Laura Gundersen. Her begyndte Glott sin første Tobaksfabrik, og her trykket (trykte) Knudsen sin første socialdemokrat.

Komplekset rives nu av herr boktrykker Wahl 1937

Flere av de nevnte personer kan man finne i Folketellingen for 1910, men det er usikkert om alle de nevnte opplysninger er korrekte. (En possementmaker laget gullsnorer og annet krimskrams til paradeuniformer).

Christian Holtermann Knudsen (1845-1929) var ganske riktig Social-Demokratens redaktør. Moritz Glott (1867-1946), innvandrer fra Kiev, startet opp en cigarforretning i 1895 – den vi kan se i bildet? Laura Gundersen (1833-1898) var en legendarisk skuespillerinne, Aas & Wahls boktrykkeri reiste en ny bygning, tegnet av Odd Nansen (1901-1973), som sto ferdig i 1938. I den samme bygningen holdt også Ernst G. Mortensens forlag til.

Nabobygget, Øvre Vollgate 15 (1860), som vi kan se litt av ytterst til høyre, har vi tidligere tatt for oss her.

ANNONSE

Læs også

Læs også