Kunstbilde

Albrecht Dürer (1471-1528)
Tresnitt, 12,7 x 12,1 cm (arket), The Metropolitan Museum of Art, New York.

Dette er det nest siste av ialt 36 trykk i Dürers Die kleine Passion (Den lille pasjon), med motiver fra Adams skapelse til Den ytterste dom.

Tekstgrunnlaget finner vi i annet kapitel av Apostelenes Gerninger, vers 1 ff, her etter Dansk Bibel 1933:

Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede. Og der kom pludseligt fra Himmelen en Lyd som af et fremfarende vældigt Vejr og fyldte hele Huset, hvor de sade. Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og de bleve alle fyldte med den Helligånd, og de begyndte at tale i andre Tungemål, efter hvad Ånden gav dem at udsige. Men der var Jøder, bosiddende i Jerusalem, gudfrygtige Mænd af alle Folkeslag under Himmelen. Da denne Lyd kom, strømmede Mængden sammen og blev forvirret; thi hver enkelt hørte dem tale på hans eget Mål. Og de forbavsedes alle og undrede sig og sagde: “Se, ere ikke alle disse, som tale, Galilæere? Hvor kunne vi da høre dem tale, hver på vort eget Mål, hvor vi ere fødte, Parthere og Medere og Elamiter, og vi, som høre hjemme i Mesopotamien, Judæa og Happadokien. Pontus og Asien, i Frygien og Pamfylien, Ægypten og Libyens Egne ved Kyrene, og vi her boende Romere, Jøder og Proselyter, Kretere og Arabere, vi høre dem tale om Guds store Gerninger i vore Tungemål?” Og de forbavsedes alle og,vare tvivlrådige og sagde den ene til den anden: “Hvad kan dette være?” Men andre sagde spottende: “De ere fulde af sød Vin.”

Da stod Peter frem med de elleve og opløftede sin Røst og talte til dem: “I jødiske Mænd og alle I, som bo i Jerusalem! dette være eder vitterligt, og låner Øre til mine Ord! Thi disse ere ikke drukne, som I mene; det er jo den tredje Time på Dagen; men dette er, hvad der et sagt ved Profeten Joel: “Og det skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil jeg udgyde af min Ånd over alt Kød; og eders Sønner og eders Døtre skulle profetere, og de unge iblandt eder skulle se Syner, og de gamle iblandt eder skulle have Drømme. Ja, endog over mine Trælle og over mine Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af min Ånd, og de skulle profetere. Og jeg vil lade ske Undere på Himmelen oventil og Tegn på Jorden nedentil, Blod og Ild og rygende Damp. Solen skal forvandles til Mørke og Månen til Blod, førend Herrens store og herlige Dag kommer. Og det skal ske, enhver, som påkalder Herrens Navn, skal frelses.”

ANNONSE

Læs også

Læs også