Kunstbilde

Jean Fouquet (c.1420-1481)
Side fra illuminert codex, 43 x 29 cm (folio-format), Bibliothèque Nationale, Paris.

Flavius Josephus (c.37-c.100) deltok i den første Jødiske krig mot romerne i årene 66-73. Som kjent endte denne krigen både med Templets ødeleggelse i år 70, og et totalt nederlag for dem som holdt ut i Masada i 73.

Flavius Josephus ble tatt til fange. men reddet livet ved å gå i romersk tjeneste, og ble senere romersk borger. Han skrev senere (på gresk) sin beretning om denne krigen – hvor han mistenkes for å ha overdrevet sin egen rolle. Den greske tekst er tilgjengelig her, og i engelsk oversettelse her.

Den romerske øverstbefalende for beleiringen av Jerusalem var den senere keiser Titus (39-81), som regjerte fra 79 til 81. Fouquet har, noe anakronistisk hva klær og utrustning angår, frenstilt Josephus i det han føres fram for Titus, mens Templet ødelegges i bakgrunnen. For sikkerhets skyld er de påført sine navn.

ANNONSE

Som vi kan se, er teksten på fransk, og muligens basert på en latinsk oversettelse.

ANNONSE

Læs også

Læs også