Kunstbilde

Jean Fouquet (c.1420-1481)
Side fra illuminert codex, 43 x 29 cm (folio-format), Bibliothèque Nationale, Paris.

Flavius Josephus (c.37-c.100) deltok i den første Jødiske krig mot romerne i årene 66-73. Som kjent endte denne krigen både med Templets ødeleggelse i år 70, og et totalt nederlag for dem som holdt ut i Masada i 73.

Flavius Josephus ble tatt til fange. men reddet livet ved å gå i romersk tjeneste, og ble senere romersk borger. Han skrev senere (på gresk) sin beretning om denne krigen – hvor han mistenkes for å ha overdrevet sin egen rolle. Den greske tekst er tilgjengelig her, og i engelsk oversettelse her.

Den romerske øverstbefalende for beleiringen av Jerusalem var den senere keiser Titus (39-81), som regjerte fra 79 til 81. Fouquet har, noe anakronistisk hva klær og utrustning angår, frenstilt Josephus i det han føres fram for Titus, mens Templet ødelegges i bakgrunnen. For sikkerhets skyld er de påført sine navn.

ANNONSE

Som vi kan se, er teksten på fransk, og muligens basert på en latinsk oversettelse.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

EU vil afvikle Europa

Læs også