Kunstbilde

Jacob Jordaens (1593-1678)
Olje på lerret, 175 x 137,5 cm, Eremitagen, St. Petersburg.

Da bildet ble malt rundt 1615, var ikke Jacob Jordaens mer enn et par og tyve år gammel. Her har han fremstilt seg selv som luttspiller ytterst til venstre, og like til høyre for ham er det nok pappa vi ser. Mamma sitter, som nummer to fra høyre, omgitt av de yngste barna, mens kvinnen til høyre i bakgrunnen, med en kappe på hodet, kan være en betrodd tjenestekvinne. De små nakne putti aller øverst, har nok primært en allegorisk/dekorativ betydning.

Hvilken musikk den unge Jordaens kan ha spilt vet vi ikke – men det kan kanskje ha vært noe i likhet med dette:
ANNONSE

Læs også

Læs også