Kunstbilde

Eilif Peterssen (1852-1928)
Olje på lerret, 37 x 29 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Faust-legendene er kjent siden reformasjonen, og skal visstnok kunne spores tilbake til en Johann Faust, som skal ha vært aktiv mellom 1505 og 1525 i Tyskland og i Sveits.

Faust-motivet har blitt benyttet av både forfattere og komponister – best kjent er Johann Wolfgang von Goethes (1749-1831) Faust, som han arbeidet med fra 1772 til sin bortgang, og som i sin helhet (første og annen del)  ble utgitt samlet posthumt i 1831.

Etter den innledende tilegnelse, prolog i teatret og prolog i himmelen, starter tragediens første del. Sceneanvisningen sier: Natt. I et høyt hvelvet, trangt gotisk rom sitter Faust urolig på sin stol ved pulten.

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor.

I Kaspar Hausers gjengivelse:

(Jeg) har nå, akk, studert filosofi,
juristeri og medisin,
og dessverre også teologi
grundig, med varm flid.
Der står jeg, arme tåpe nå,
og er like klok som tidligere.

Det er nærliggende å anta at det kan ha vært disse linjer som inspirerte Eilif Peterssen til dette lille maleri.

ANNONSE

Læs også

Læs også