Kunstbilde

Foto: rubb

Ved grenseovergangen Norge -Sverige på vei til Sälen kan man betrakte Riksgrensen ved tettstedet Gränsbo. Her befinner Grenserøys 122 A seg noen få meter fra veien. Når man ser arbeidet som ble lagt ned for å synliggjøre riksgrensen kan man forstå at grenser har en større betydning enn mange av den politiske eliten gir uttrykk for.

ANNONSE

Læs også

Læs også