Kunstbilde

Foto: Bernhard Schwarzmann, sølvgelatinkopi i Jødisk museum, Oslo
Bildet er også publisert i Oskar Mendelsohns Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, Universitetsforlaget 1969.

Den israelitiske menighed i Kristiania/Oslo, en utbrytergruppe fra Det mosaiske trossamfund, eksisterte periodevis fra 1893 til 1938, da den omsider gikk tilbake til faderhuset. De hadde fra 1917 sin egen synagoge i Calmeyers gate 15, der vi nå finner Jødisk museum i Oslo.

Her var Selig Gotthelf (1894–1943) kantor og korleder fra 1921 til 1924.

Kantor Selig Gotthelf og fotograf Bernhard Schwarzmann er, så vidt jeg kan se, ikke nevnt blant de deporterte norske jøder, og heller ikke i Yad Vashems database over ofre for Ha-Schoah.

ANNONSE

Læs også

Læs også