Kunstbilde

Leonardo da Vinci (1452–1519)
Olje og tempera på tre, 243 x 246 cm, Uffizi, Firenze

Italiensk titel: Adorazione dei Magi.

Bildet ble av ukjente årsaker aldri fullført. En omtale ligger her.

Teksten som her illustreres, finner vi i evangeliet etter Matthaeus, 2, 1-11 (DNB 1930).

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’ dager, se, da kom nogen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa: Hvor er den jødenes konge som nu er født? Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham. Men da kong Herodes hørte det, blev han forferdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkalte alle yppersteprestene og de skriftlærde blandt folket og spurte dem hvor Messias skulde fødes. De sa til ham: I Betlehem i Judea; for så er skrevet ved profeten: Og du Betlehem i Juda land, du er ingenlunde den ringeste blandt høvdingene i Juda; for fra dig skal utgå en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes hemmelig vismennene til sig og spurte dem nøie om tiden da stjernen hadde vist sig; og han sendte dem til Betlehem og sa: Gå og spør nøie om barnet; og når I har funnet det, da si mig til, forat også jeg kan komme og tilbede det! Da de hadde hørt kongens ord, drog de avsted; og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem, inntil den kom og blev stående over det sted hvor barnet var. Og da de så stjernen, blev de over all måte glade. Og de gikk inn i huset og så barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det, og oplot sine gjemmer og bar frem gaver til det: gull og røkelse og myrra.

Som kjent ble de vise menn advart mot å vende tilbake til Herodes, så de tok en annen vei hjem igjen.

Antall vise menn (på gresk μαγοι – magoi) er ikke oppgitt i teksten, men i tradisjonen har de blitt oppfattet som tre – muligens på grunn av at de hadde med seg tre gaver, gull, røkelse og myrra. Og de tre vise menn ble etter hvert oppfattet som konger, og deres navn var Melchior, Balthazar og Caspar.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Dumhedens triumf

Læs også