Kunstbilde

Bernat Martorell (1390–1492)
Tempera og forgylling på tre, 117,5 x 72 cm, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

Den hellige Lucia av Syrakus, Sicilia (283-303) skal ha lidd martyrdøden under keiser Diocletian. Hennes hagiografi (helgenlegender) er omtalt både her og her. Som man vil se, er det ikke fullt samsvar mellom alle detaljer.

Men hvorom allting er – hun skal først ha blitt forsøkt giftet bort til en hedning. Ettersom hun selvfølgelig nektet, ble hun forsøkt plasert i et bordell, men hun lot seg ikke flytte, selv ved hjelp av et oksespann. Så ble hun, slik bildet viser, forsøkt brent, men heller ikke det hadde noen virkning. Men da man til slutt stakk et sverd ned gjennom halsen på henne, døde hun omsider. Det sies også at hun fikk øynene stukket ut, eller rev dem ut selv. I enkelte portetter har hun to øyne på en skål som ikonografisk attributt.

Man merker seg at den person som ser ut til å ha overoppsyn med grusomhetene, er fremstilt som en tyrker, og ikke som en romer – som i Hieronymus BoschEcce homo! fra c. 1500.

ANNONSE

Den hellige Lucia er skytshelgen spesielt for blinde, og hennes festdag er hennes dødsdag, den 13. desember.

ANNONSE

Læs også

Læs også