Kunstbilde


Sølvgelatinkopi, fotograf og samling ikke opplyst. Bildet er funnet her.

Den jødiske gravplassen i Thessaloniki, som en gang muligens var verdens største i sitt slag, ble ødelagt den 6. desember 1942, for temmelig nøyaktig 77 år siden, like før deportasjonene av rundt 45 000 jøder til dødsfabrikkene begynte. Om dette kan det leses her. Deportasjonene foregikk til august 1943. Bare rundt 500 jøder klarte å komme i en slags sikkerhet, mange sluttet seg til motstandsbevegelsen.

Ødeleggelsen var grundig, og gravsteinene ble for det meste brukt til byggematerialer.

Det jødiske nærvær i Thessaloniki kan spores tilbake til hellenistisk tid. De gresk-talende romaniot-jøder var sannsynligvis de første, men etter hvert fant også sefardiske og azhkenasiske jøder veien til Thessaloniki. Den største migrasjonsbølgen av sefardiske jøder til Thessaloniki fant sted etter den spanske Reconquista i 1492, da forholdene for ikke-kristne i Spania ble betydelig forverret. Ironisk nok ble det lettere å være jøde i det islamske osmanske riket enn i det kristne Spania.

ANNONSE

Læs også

Læs også