Kunstbilde

Harriet Backer (1845-1932)
Olje på lerret, 27,5 x 34,4 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Blant Harriet Backers verker finner vi en del gjengivelser av klaverspillere, best kjent er nok Chez moi der pianisten visstnok er Asta Lie (1861-1921),  forfatteren Jonas Lies datter, og Andante I og II, men av søsteren Agathe (1847-1907), en av sin tids betydeligste pianister, finner vi bare noen få (nærmest) skisser, som denne studien fra 1894.

Agathe Ursula Backer Grøndahl var elev av blant andre både vår egen Halfdan Kjerulf og selveste Franz Liszt. Vi skal høre den sistnevntes konsertetyde La leggierezza (Lettheten), spilt av Martha Argerich i et opptak fra München, 1966.
ANNONSE

Læs også

Læs også