Kunstbilde

Ole Friele Backer (1907-1947)
Sølvgelatinkopi i NTBs krigsarkiv, Riksarkivet.

Original bildetekst:

Småbyene og fiskeværene i Nord-Norge ligger som ødeleggelsens monumenter over tysk mordpolitikk, med husene i ruiner og skorsteinspipene stikkende opp mot himlen. I Kirkenes var ødeleggelsen nesten total, bare 28 hus sto tilbake. I Vadsø var 65-70% av byen ødelagt og i Vardø 85%. Innover Varangerfjorden til Vest-Tana er det nesten intet igjen. Bildet er tatt i sentrum av Kirkenes.

Hos Riksarkivet leser vi ellers:

Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms omfatter de tyske okkupasjonsstyrkenes evakuering og rasering av Finnmark og Nord-Troms under tilbaketoget fra Murmanskfronten mot slutten av andre verdenskrig. Aksjonene pågikk fra oktober 1944 til mai 1945, og tyskerne tok i bruk den brente jords taktikk for å hindre den fiendtlige, sovjetiske røde armé i å dra nytte av ressursene dit de kom. Dette innebar at mesteparten av bygningsmassen og infrastrukturen i de norske områdene øst for Lyngenlinjen ble brent og ødelagt. Sivilbefolkningen på nær 60,000 ble også forsøkt tvangsflyttet sørover, men omkring 25,000 mennesker gjemte seg bort til fjells og i utmark fra de tyske soldatene hadde evakuert til områdene ble frigjort av russiske styrker eller av norske politistyrker. Kort tid etter krigen satte Stortinget i gang et storstilt arbeid for å gjenreise bebyggelsen i Finnmark.

ANNONSE

Læs også

Læs også