Kunstbilde

Knud Knudsen (1832-1915)
Albuminkopi fra våtplatenegativ, Byhistorisk samling, Oslo Museum.

Youngstorvet i Christiania/Oslo ble anlagt i 1846, og fikk sitt (den gang u-offisielle) navn etter grosserer og politiker Jørgen Young (1781-1837).

Fra 1852 til 1951 var det offisielle navn Nytorvet, men det ble alltid omtalt som nettopp Youngstorvet – eller Jongs-tørje på den lokale dialekt.

Man kan trygt regne med at mesteparten av bebyggelsen som vises i bildet – bortsett fra Domkirkens tårn og spir – for lengst er skiftet ut.

I 1898 ble bygningen til høyre erstattet med Stensbak-gården, der jernvarehandler Petter Stensbak holdt til fra 1924, Denne gården ble totalt utbrent i 1996, bare fasaden sto igjen – og før reparasjonene var ferdige, brant den én gang til. Men restaureringen ble allikevel fullført.

Til høyre, utenfor bildekanten, ligger fortsatt Møllergaten 19, (1862-76), hovedpolitistasjon og arrestlokaler inntil 1978.

ANNONSE

Læs også

Læs også