Kultur

Maurice Ravels (1875-1937) Deux mélodies hébraïques (som nok her bør gjengis med to jødiske melodier/sanger, ettersom ingen av tekstene er på hebraisk) ble skrevet i 1914.

Som man vil vite, er kaddish en sentral bønn innen judaismen, og innledningen viser et slektskap med Fadervåret. Språket er arameisk, et vest-semittisk språk beslektet med hebraisk, innført som administrasjonsspråk i det persiske riket, og som etter hvert fortrengte hebraisk som talespråk (for deretter å bli delvis erstattet med koini – hellenistisk gresk).

Ravels versjon av Kaddish følger nøye den arameiske tekst, mens L’enigme éternelle (Den evige gåte) er basert på en tekst på jiddisch av en ukjent forfatter, og oversatt til fransk. Det er som regel den franske versjonen som brukes.

Jessye Norman (1945-2019) synger, med Dalton Baldwin ved klaveret.

ANNONSE

Læs også

Læs også