Kunstbilde

Sølvgelatinkopi, fotograf og format ikke oppgitt, privateie.

Da bildet ble tatt, lå Greiding (jiddisch Grajdik) i Dobbeltmonarkiet. Fra 1918 lå den under Polen, til den i 1939 kom under sovjetisk styre som Gorodok. Fra 1991 Horodok i Ukraina. Det er rundt fem steder i Ukraina med det samme navn, men i dette tilfelle er det sannsynligvis det vi finner i Khmelnytskyi oblast.

Mere rundt denne jenteklassen og deres lærer Binyoumin Kreplach kan vi finne her. Der får vi også en forklaring på lærerens etternavn Kreplach – som nærmest betyr noe i retning av matretten ravioli.

Dette bildet ble tatt vare på av den unge dame som står som nummer to fra venstre i bakerste rekke – Rissel Schwartz født c.1888, som emigrerte til Amerika i 1922. Ettersom hun var rødhåret, ble hun kalt Ruta.

ANNONSE

Mere om det jødiske nærvær i Horodok kan leses her og her.

Det finnes også et Grodek i nærheten av Vitebsk i Bjelarus, der den østerrikske ekspresjonistiske dikter Georg Trakl (1887-1914) sannsynligvis skrev sitt siste dikt med denne titel, før han endte sitt liv med en overdose kokain den 3. november.

ANNONSE

Læs også

Læs også