Kunstbilde

Gustav Vigeland (1869-1943)
Tresnitt, 32 x 49,5 cm, privateie.

Dette eksemplaret, signert og påstemplet Eneret G. V. Oslo Kommune, ble lagt ut til salg hos Grev Wedels Plass Auksjoner den 4. desember 2017, utropsprisen var NOK 3-5 000, men tilslaget falt ved NOK 10 000.

Titelen er oppgitt å være Ridende kvinne og to menn, men Vigelandmuseet har Møte på fjellet.

Man kan mistenke at dette tresnitt er tenkt som illustrasjon til en fortelling – som, så vidt jeg kjenner til, aldri har blitt nedtegnet. Men det antydes muligens et sjalusidrama. En flott hest og en flott dame kan utløse misunnelse hos noen som selv ikke har det, men som muligens har tilstrekkelig fysisk styrke til å tilegne seg det med vold.

Og hvorom allting er, det mangler ikke voldelige situasjoner i Vigelands tresnitt, i dette, med titel Mange menn stormer klippe som forsvares av mange menn med sten, også i Vigelandmuséet,  ser det ut til å være full krig.

ANNONSE

Men om Vigeland hadde til hensikt å illustrere noen historie, ser det ikke bedre ut enn at han har tatt den med seg i graven – som i hans tilfelle er en urne i Vigelandmuséets tårn, etter hans eget ønske.

ANNONSE

Læs også

Læs også