Kunstbilde

Fotograf ikke opplyst, kan ha vært Nelly Westby Knutsen (1894-1984), sølvgelatinkopi i Mjøsmuseet, Kapp, Østre Toten.

Den jødiske slekten Jaffe kom fra Litauen rundt 1886. Markus Jaffe (1861–1942) ble rekruttert som tobakksarbeider ved Conrad Langaards Tobaksfabrik i Christiania.

Hans sønn Samson og svigerdatter Ruth (f. Zuckerman) flyttet etter hvert til Gjøvik, der de drev butikken Londonbasaren i Sommerfeldts gate 3.

I bildet ser vi fra venstre Samson (1887-1942), Arnold (1927–1942), skoleelev, Robert (1924–1943), gymnasiast, Mendel (1920–194?), fotograflærling, og Ruth (1897–1942).

Hele familien ble deportert til Auschwitz med skipet Donau den 26. november 1942. Ruth, Samson og Arnold ble sendt rett i gasskammeret den 1. desember 1942, mens Mendel og Robert ble utvalgt til tvangsarbeid. Robert skal ha vært død allerede den 15. januar 1943, men Mendels dødsdato er ikke kjent.

Snublesteiner foran Sommerfeldts gate 3, der Londonbasaren en gang lå.

Foto: Henning Gulbrandsen, Oppland Arbeiderblad (Creative Commons).

ANNONSE

Læs også

Læs også