Kunstbilde

Nicolas Eustache Maurin (1799-1850)

Litografi publisert i Galerie de la Gazette musicale No.3, Paris, 1844, med undertitel Compositeurs dramatiques modernes – Moderne dramatiske komponister.

I bakerste rekke ser vi fra venstre mot høyre Hector Berlioz (1803-1969), Gaetano Donizetti (1797-1848), George Onslow (1784-1853), Daniel Auber (1782-1871), Felix Mendelssohn (1809-1847) og Henri-Montan Berton (1767-1844).

I forreste rekke fra venstre mot høyre Fromental Halévy (1799-1862), Giacomo Meyerbeer (1791-1864), Gaspare Spontini (1774-1851) og Gioachino Rossini (1792-1868).

Felles for de avbildede er at de har skrevet scenemusikalske verk – Mendelssohn har ikke skrevet noen egentlig opera, men flere syngespill, Berlioz er i dag best kjent for sin orkestermusikk, Onslow skrev for det meste kammermusikk, de øvrige, spesielt Donizetti og Rossini er kjent som operakomponister. Aubers Den stumme fra Portici (1828) er nevnt i Welhavens dikt Republikanerne – og er vel den eneste kjente opera der titelrolleinnehaveren ikke gir en lyd fra seg.

Halévy og Meyerbeer skrev Grand opera med kjempeorkestre, store kor og mange solister, og var svært populære i sin samtid. Meyerbeer holder partituret til ett av sine best kjente verk, Robert le diable (1828).

Om Spontini skal det nevnes at Berlioz var en stor beundrer av hans opera Vestalinnen (1807), mens Berton foreløpig virker ganske bortglemt.

Annen sats, Un bal, fra Hector Berlioz’ Symphonie fantastique op. 14 (1830)

Sir Simon Rattle dirigerer Berliner Philharmoniker – bemerk at harpene er fordoblet.
ANNONSE

Læs også

Læs også