Kunstbilde

Inger Marie Munch (1868-1952)
Sølvgelatinkopi i Byhistorisk samling, Oslo Museum.

Som nevnt nylig, er Bergfjerdingen et særdeles populært Oslo-motiv – men det er godt mulig at Akerselven og småbåthavnen mellom Vaterlands bro og Hausmanns bro har vært enda mer populært blant fotografer og tradisjonelle bildekunstnere – som Kristian Kalmer, Anders Beer Wilse og Harald Sohlberg.

Broene står fortsatt, men ellers er praktisk talt all bebyggelse i bildet fjernet eller skiftet ut.

I Oslo Museum finnes 260 negativer etter Inger Marie Munch, de aller fleste ble tatt i forbindelse med hennes bok om Akerselven, utgitt i 1932. Men hvordan kunne det ha seg at en klaverpedagog, godt over de seksti plutselig skulle markere seg som en ganske dyktig fotograf og illustratør?

Det fortelles at den ikke helt unge pianolærerinne fikk problemer med hørselen, og måtte avslutte sin undervisning. Hennes bror Edvard, som selv hadde eksperimentert med fotografi, forærte henne et godt kamera (hva slags er ikke spesifisert). I forordet til Akerselven sier hun selv:

ANNONSE

Sommeren 1929 foreslo min bror, Edvard Munch, mig at jeg skulde fotografere våre gamle boliger på Grünerløkken.

Og etter utgivelsen skriver Edvard til Inger:

Kjære Inger
Tak for Akerselven – Den ser jo udmærket pen ut – Gratulerer med den og med succesen. Jeg tænker nok Du får solgt mange exemplarer – Men hovedsaken er at den er blit så vellykket og interesant – Nu må Du jo kunne ha det roligt i Din vakre leilighed.

Din hengivne
Edvard Munch”

De fleste av Inger Munchs bevarte fotografier kan sees hos Digitalt museum.

ANNONSE

Læs også

Læs også