Kunstbilde

Yihi’el Haiby (1911-1977)
Sølvgelatinkopi i Israel Museum, Jerusalem.

Noen av personene i bildet er identifisert, den eldre mannen i midten er Suleiman ben Pinhas al-Cohen, til venstre for ham hans sønn Salam Cohen (med et barn på fanget), og til venstre for ham igjen hans søster Sham’a (senere Shoshanna Bedihi). Far og sønn arbeidet med forgylt sølv, visstnok de eneste i Sana’a som var sysselsatt med dette.

Fotografen og hans familie klarte å komme seg til Israel via Egypt, og var omsider framme en gang i 1944. Etter Yihi’el Haibys bortgang i 1977 donerte hans enke Rumia sin manns fotografier til Israel Museum.

I følge det opplyste var Yihi’el Haiby den gang den eneste fotografen i Sana’a, og hans materiale er en enestående dokumentasjon av et miljø som er forsvunnet for godt.

Etter at FN i 1947 vedtok å dele Palestina, ble situasjonen for jøder i islamske land alvorlig forverret, og i forbindelse med Operation Magic Carpet ble rundt 49 000 jøder evakuert fra Yemen til den nyopprettede staten Israel mellom juni 1949 og september 1950. Senere klarte også noen få tusen jøder å komme seg ut av Yemen, de fleste slo seg ned i Israel.

ANNONSE

Mere om den jødiske exodus fra Yemen kan man lese her.

Mannsnavnet Suleiman er en variant av det hebraiske Schelomo.

Ernest Bloch (1880-1959): Schelomo, hebraisk rapsodi for cello og orkester (1915-16).
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også