Kultur

Første sats av Dmitrij Sjostakovitsj‘ syvende symfoni, kjent som Leningrad-symfonien, fremføres her av SSSRs kulturministeriums symfoniorkester, under ledelse av Gennadij Rozjdjestvjenskij.

ANNONSE

Læs også

Læs også