Kunstbilde

Litografi etter oljemaleri fra 1864 av Anders Askevold (1834-1900).

Plansjeverket Norge fremstillet i Tegninger, med litografiske gjengivelser av norske prospekter, ble utgitt i tre versjoner, 1846-48, 1853-55 og 1899. Utgiver var Christian Tønsberg (1813-1897). Tredje utgave er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Stedsnavnet Dale finner vi flere steder på Vestlandet, og her ser det ut til å være Dale i Fjaler, Sogn og Fjordane. Det skal nevnes at altertavlen i denne kirke er malt av Askevold.

ANNONSE

Læs også

Læs også