Kultur

Mikołaj z Radomia, aktiv i første halvdel av 1400-tallet, også kjent som Mikołaj Radomski og latinisert Nicolaus Radomiensis vet vi ikke stort mer om enn at noen manuskripter er signert av ham, og at han kanskje er den som i 1422 omtales som Nicolaus clavicembalista dominae reginae Poloniae.

Som tilnavnet antyder, var han født i Radom, og trolig utdannet og aktiv i Kraków. Hans musikalske stil viser innflytelse fra de samtidige burgundiske komponister.

ANNONSE

Læs også

Læs også