Kunstbilde

Eugène Atget (1857–1927)
Albuminkopi, 16,5 x 21,6 cm, Museum of Modern Art, New York

Eugène Atget dokumenterte både arkitektur og bymiljøer for øvrig, spesielt i det Paris som var i ferd med å forsvinne etter forrige århundreskifte. Vi kan primært takke den amerikanske fotograf Berenice Abbott (1898-1991) for at så mye av Atgets arbeider er bevart i Museum of Modern Art. Hun ble kjent med Atgets fotografier i 1925, da hun arbeidet som assistent for Man Ray (1890-1976) i Paris. Ved Atgets bortgang i 1927 sikret hun seg de kopier og negativer som fantes i hans atelier, og i 1968 ble samlingen solgt til Museum of Modern Art.

ANNONSE

Læs også

Læs også