Kunstbilde

Dieric Bouts (c. 1420-1475)
Tempera på linklede, 89,9 x 74,3 cm, Norton Simon Museum, Pasadena

Som kunstner ser det ut til at Dieric Bouts var påvirket av både Jan van Eyck (c. 1390-1441) og av Rogier van der Weyden (c.1400-1464), som han muligens var elev av. Dieric Bouts er ikke dokumentert før i Leuven/Louvain i 1457, og der arbeidet han til sin bortgang i 1475. Det kan se ut som om kunstneren her har benyttet elementer fra flere av evangeliene, den væpnede vakt ved graven nevnes bare hos Matthaeus. Så vidt jeg ser, er personen til høyre fremstilt som tyrkisk, også Hieronymus Bosch fremstilte romere som tyrkere. og kort tid før bildet ble malt, hadde tyrkerne inntatt Konstantinopel (1453). Til høyre i bakgrunnen ser vi de tre kvinner på vei til graven (klikk på bildet for større oppløsning).

Her er beretningen etter Marcus, 16, 1-8 (DNB 1930)

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk op. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? Og da de så op, blev de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høire side, klædd i en hvit, sid kjortel; og de blev forferdet. Men han sier til dem: Forferdes ikke! I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede; han er opstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham. Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham, som han har sagt eder. Og de gikk ut og flydde bort fra graven; for beven og forferdelse var kommet over dem; og de talte ikke et ord til nogen; for de fryktet.

De følgende vers 9-20 finnes ikke i de eldste bevarte håndskrifter (den alexandrinske tekstgruppe, som Sinaiticus og Vaticanus). men finnes i de byzantinske majoritetstekster (Textus receptus).

Et resurrexit, fra Johann Sebastian Bachs h-moll-messe. Karl Richter dirigerer Münchener Bach-Chor und Orchester i et opptak fra 1969.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDNKBo9TKWA

Og på denne dag kan vi ikke unnvære Grundtvig/Lindemans Paaskemorgen slukker Sorgen. Kirsten Flagstad synger med Sigvart Fotland ved orgelet.
ANNONSE

Læs også

Læs også