Kunstbilde

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
Olje på lerret, 300 × 203 cm, Pinacoteca Vaticana, Vatikanet

Italiensk titel: Deposizione

Man finner utmerkede artikler om bildet både på Wikipedia og på Vatikanets egen nettside.

Dette leser vi i evangeliet etter Marcus, 15, 40-47 (DNB 1930)

Men der var også nogen kvinner som så på i frastand; blandt dem var også Maria Magdalena og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses, og Salome, som hadde fulgt ham og tjent ham da han var i Galilea, og mange andre kvinner som hadde draget op med ham til Jerusalem. Og da det alt var blitt aften – det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten – kom Josef av Arimatea, en høit aktet rådsherre, som også ventet på Guds rike, og han vågde sig til å gå inn til Pilatus og be om Jesu legeme. Men Pilatus undret sig om han alt skulde være død, og han kalte høvedsmannen for sig og spurte ham om det var lenge siden han døde; og da han hadde fått det å vite av høvedsmannen, gav han liket til Josef. Og Josef kjøpte fint linklæde og tok ham ned og svøpte ham i linklædet og la ham i en grav som var uthugget i klippen, og veltet en sten for døren til graven. Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han blev lagt.

I følge Vatikanets omtale er de gjengitte personer, foruten den døde Jesus, Nikodemus i forgrunnen, apostelen Johannes i sine tradisjonelle farger rødt og grønt, Jesu mor, Maria Magdalena og Maria Klopas. I så fall følger kunstneren beskrivelsen vi finner i evangeliet etter Johannes. Men den sentrale figur kan også være Josef av Arimatea, som er nevnt i alle de fire kanoniske evangelier som den som tok initiativet til begravelsen (Nikodemus nevnes bare i evangeliet etter Johannes). Fremstillingen av Jesu mor og Maria Magdalena følger tradisjonen, blått og hvitt for den førstnevnte, og rødt hår for den neste.

Arioso Am Abend, da es kühle war og arie Mache dich, mein Herze, rein fra Johann Sebastian Bachs Matthaeus-Passion, i Karl Richters innspilling fra 1958, solist Dietrich Fischer-Dieskau.
ANNONSE

Læs også

Læs også